Дзвоніть: +38 (067) 242 82 22

Продукти лабораторії


Лабораторія GOOD CELLS виготовляє широкий спектр біотехнологічних клітинних та безклітинних продуктів для використання в регенеративній медицині.

 1. Good Cells
 2. Лабораторія Good Cells
 3. Продукція лабораторії

Біотехнологічні продукти

Завжди якісні та безпечні біотехнологічні продукти

Всі біотехнологічні продукти проходять ретельну перевірку. На спеціальному обладнанні виконуються тести на:

Інфекційні ураження:
HIV½; HBV; HCV; HSV½; CMV; EBV; Treponema pallidum; Mycoplasma homini; Mycoplasma genitalium.

Критерії визначення:
фенотип; проліферативна активність; здатність до формування колоній; потенціал диференціювання.

Всі результати тестів вказані в індивідуальному паспорті біотехнологічного продукту. Ми на 100% впевнені в якості наших продуктів та несемо відповідальність за результат.

Illustration

PRP

Illustration

МСК з жирової тканини

Illustration

МСК ендометрію

Illustration

Стовбурові клітини-похідні нервового гребня

Illustration

Прогеніторні клітини периосту

Illustration

Прогеніторні клітини ендотелію

 • Мультипотентні мезенхімальні стромальні/стовбурові клітини (МСК)

  Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) — це постнатальні, здатні до самовідновлення стовбурові клітини, що можуть диференціюватись в клітини усіх типів скелетних тканин.
  Широкий терапевтичний потенціал МСК можна пояснити їх біологічними властивостями: висока проліферативна активність; здатність давати початок декільком типам клітин скелетних тканин; трофічна функція; хоумінг (міграція); імуносупресивна функція.
  Біотехнологічна лабораторія GOOD CELLS працює з різними типами МСК.
  1. МСК кісткового мозку — клітинний препарат, отриманий з червоного кісткового мозку людини. МСК кісткового мозку здатні до швидкої проліферації, трилінійної диференціації в адипоцити, хондроцити та остеоцити, мають клоногенний потенціал.
  2. МСК жирової тканини — клітинний препарат, отриманий із ліпоаспірату підшкірного жиру людини. МСК жирової тканини є перспективними кандидатами для викликів регенеративної медицини з кількох причин: легкість забору матеріалу та виділення клітин; висока швидкість проліферації та стабільне подвоєння часу популяції; потенціал багатолінійної диференціації; імунотолерантність; здатність індукувати ангіогенез; протизапальні властивості.
  Такі клітини можуть бути виділені із жирової тканини у пацієнтів і безпосередньо введені в рани, кров або інкапсульовані в біоматеріали та імплантовані в рани.
  3. МСК пуповини — клітинний препарат, отриманий зі сполучної тканини пуповини. З пуповини виділяється у кілька разів більше МСК, ніж з кісткового мозку чи жирової тканини. Неінвазивна процедура збору, високий потенціал проліферації, стійкий час подвоєння протягом ряду пасажів, висока частота колонієутворюючих клітин, широкий потенціал диференціації, низька імуногенність — переваги МСК пуповини.
  4. МСК плаценти – клітинний препарат, отриманий із тканини плаценти. Плацента є унікальним органом у якому є клітини матері та плоду. МСК плаценти мають ряд переваг у порівнянні з МСК ізольованими з тканин дорослого організму:
  більш гомогенна та «молода» популяція клітин;високий рівень проліферації;низький ризик старіння клітин ex vivo;краща здатність мігрувати до пошкодженої тканини чи органа;імунотолерантність.
  5. МСК амніотичної мембрани — клітинний препарат, отриманий із зовнішнього мезодермального шару амніотичної мембрани. Амніотична мембрана або амніон — це позаембріональна високоеластична прозора мембрана, яка оточує плід під час розвитку. Ця структура утворюється на ранньому етапі розвитку плоду і складається з трьох шарів: внутрішнього епітеліального шару, базальної мембрани та зовнішнього шару мезодермальних клітин. Амніон — джерело двох типів стовбурових клітин: мезенхімальних стовбурових клітин та епітеліальних клітин амніотичної мембрани. МСК амніотичної мембрани виділяють із зовнішнього мезодермального шару. МСК амніотичної мембрани мають подібні властивості з МСК плаценти, але додатково мають схильність до нейронної диференціації.
  6. МСК ендометрію — клітинний препарат, отриманий зі здорової ділянки ендометрію. Це тип стовбурових клітин дорослої людини має високу проліферативну активність, мультипотентний потенціал диференціювання, низьку імуногенність та тропізм до ендометрію. Клітини виділяють зі зразка ендометрію розміром 0,1-20 мм, отриманого завдяки малоінвазивній пайпель біопсії під час рутинної діагностики матки. Крім класичних характеристик МСК, ці клітини експресують рецептори до прогестерону (PGR), естрогену (ESR1,ESR2), унікальний маркер SUSD2, а також мають унікальний профіль цитокінів та металопротеїназ.

 • Стовбурові клітини-похідні нервового гребня (СК-ПНГ)

  Численні дослідження показали, що стовбурові клітини нервового гребня (СК-ПНГ) існують в організмі не тільки під час ембріонального розвитку, а і в зрілому віці. У дорослих стовбурові клітини з властивостями нервового гребня зберігаються у волосяному фолікулі, дермі шкіри, жировій тканині, кістковому мозку, піднебінні, слизовій оболонці носа, зубній пульпі тощо.
  СК-ПНГ людини, виділені з різних тканинних джерел, характеризуються такими біологічними властивостями: високий рівень проліферації; високий міграційний потенціал; здатність до самовідновлення; можливість формувати сфероїди під час культивування у середовищі без сироватки або на культуральному посуді з неадгезивною поверхнею; експресія ключових маркерів клітин нервового гребня та маркерів МСК; експресія маркерів плюрипотентності; СК-ПНГ є негативними щодо експресії CD34, CD45, HLA-DR, CD56 та CD117; багатий спектр секретому: IL-2Ra, IL-3, IL-5, IL-8, IL-16, MCP-1, SDF1a, GM-CSF, M-CSF, VEGF, HGF, bFGF, NGF тощо; здатність до багатолінійної диференціації in vitro — в адипоцити, хондроцити, остеоцити, міоцити, меланоцити, нейрони, Шванівські клітини; клітинна пластичність дозволяє СК-ПНГ структурно та функціонально правильно інтегруватись у пошкоджений орган чи тканину реципієнта після трансплантації; не утворюють пухлин in vivo; можуть бути отримані з кількох джерел організму дорослої людини.
  Всі ці властивості СК-ПНГ роблять їх привабливими кандидатами для використання в регенеративній медицині, особливо в галузі неврології.
  СК-ПНГ успішно виділяються з кількох різних джерел.
  1. СК-ПНГ волосяного фолікула — клітинний препарат, отриманий із волосяних фолікулів людини. Бульбарний регіон волосяного фолікула — це добре охарактеризоване джерело стовбурових клітин в дорослому організмі. Там можна знайти епітеліальні стовбурові клітини, стовбурові клітини меланоцитів і стовбурові клітини-похідні нервового гребня. Останні є клонально мультипотентними, здатні до самовідновлення, експресують маркери спеціалізованих клітин й виконують відповідні функції.
  2. СК-ПНГ дерми шкіри — клітинний препарат, ізольований із біоптатів шкіри, отриманих методом панч-біопсії. Ці клітини здатні до проліферації та багатолінійної диференціації в адипоцити, хондроцити, остеоцити, нейрони та Шванівські клітини, мають клоногенний потенціал.
  3. СК-ПНГ пульпи зуба — клітинний препарат, ізольований із пульпи молочних зубів. Виділення стовбурових клітин з пульпи зуба — поширена неінвазивна процедура. Її можна виконати при видаленні молочних зубів, зубів мудрості та ортодонтичному видаленні. СК-ПНГ пульпи зуба характеризуються величезним терапевтичним потенціалом, адже мають наступні властивості: високу швидкість проліферації; здатність до формування нейросфер за відповідних умов; експресія численних маркерів, які є специфічними для клітин нервового гребня і клітин нервової системи; ангіогенний потенціал; потенціал до мультилінійної диференціації в адипоцити, хондроцити, остеоцити, міоцити, нейрони; імуномоделювальні властивості завдяки секреції IL-6, IL-8, TGF-β, індолеамін 2,3-диоксигенази.
  4. СК-ПНГ слизової оболонки піднебіння — клітинний препарат, ізольований зі зразків слизової твердого піднебіння. Їх отримують під час виборної зубо-щелепної хірургії. СК-ПНГ слизової піднебіння здатні до активної проліферації, багатолінійної диференціації, мають клоногенний потенціал.

 • Епітеліальні клітини амніотичної мемебрани

  Клітинний продукт з внутрішнього шару амніотичної мембрани. Переваги використання епітеліальних клітин амніотичної мембрани у регенеративній медицині: легкість виділення; можливість диференціюватися в клітини всіх трьох зародкових листків; низька імуногенність; протизапальні властивості; безпечність.
  Ці клітини застосовують для лікування найрізноманітніших станів: епітеліальної дистрофії рогівки; фіброзу легень; фіброзу печінки; розсіяного склерозу; вроджених метаболічних порушень; травм спинного мозку; хвороби Паркінсона; первинної недостатності яєчників; передчасної недостатності яєчників; синдрому Ашермана.

 • Мононуклеари кордової крові

  Клітинний продукт, що являє собою суміш ядерних клітин кордової крові. До нього входять: лейкоцити; гематопоетичні стовбурові клітини; МСК; ендотеліальні прогенітори.
  Пуповинна кров — це кров, яка циркулює в пуповині та плаценті. Її можна просто та безпечно для мами та малюка зібрати, перевірити безпечність та кріоконсервувати для подальшого зберігання в кріобанку.
  Майже всі гематопоетичні стовбурові клітини (ГСК) у дорослих знаходяться у кістковому мозку. Від них походять всі клітини крові: еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Переваги ГСК пуповинної крові перед ГСК кісткового мозку:дають кращий лікувальний ефект, адже «молодші»; не потребують жорсткої типізації антигенів; частота відторгнення після трансплантації є значно меншою; неінвазивна та безпечна процедура забору.
  Трансплантації ГСК пуповинної крові застосовують для лікування різних гематологічних порушень: анемії, лейкемії, лімфоми, недостатності імунної системи тощо. У світі було здійснено понад 40 000 трансплантацій цих клітин, понад 25 000 пацієнтів вилікували свої недуги завдяки ГСК пуповинної крові.
  Ці клітини можуть використовуватися для лікування наступних неврологічних порушень: церебральний параліч; енцефалопатія; травма мозку; гідроцефалія; аутизм.

 • Прогеніторні клітини периосту

  Клітинний препарат, ізольований з периосту фрагменту малогомілкової кістки внаслідок хірургічної операції. Прогеніторні клітини периосту здатні проліферувати та диференціюватись, експресують CD73, CD90, CD105, CD146, CD166, NESTIN та є негативними за експресією CD45, HLA-DR та CD34. Можуть утворювати кістку, тож є найкращим вибором для регенерації кісткової тканини.
  Цей препарат застосовують для: лікування травм кінцівок; черепно-мозкових травм; аваскулярного некрозу головки стегнової кістки; використання в області стоматології та щелепно-лицьової реконструкції.

 • Прогеніторні клітини ендотелію

  Це ізольований з мононуклеарів периферичної крові клітинний препарат. Прогеніторні клітини ендотелію — це уніпотентні клітини-попередники, які є попередниками ендотеліальних клітин та беруть участь у васкуляризації та оновленні вистілки судин. Ці клітини здатні до проліферації, утворення судиноподібних структур in vitro та in vivo, експресують специфічні маркери ендотелію та стовбурових клітин: CD34, CD31, CD144, VEGFR2, CD73, CD105.
  Прогеніторні клітини ендотелію можна застосовувати окремо або поєднувати з іншими стовбуровими клітинами для васкуляризації пошкоджених тканин. Прогеніторні клітини ендотелію застосовують для лікування таких пошкоджень та патологій: травм кінцівок; черепно-мозкових травм; аваскулярного некрозу голівки стегнової кістки; ішемічного інсульту; діабетичної виразки стопи.

 • Дермальні фібробласти

  Це ізольований з дерми шкіри клітинний продукт. Дермальні фібробласти можуть ділитися та трилінійно диференціюватися в адипоцити, хондроцити та остеоцити. Фібробласти виробляють клітинний матрикс (колаген, глікозамінглікани та еластин) та є основним типом клітин сполучної тканини. Фібробласти беруть участь у процесах загоєння ран, старінні шкіри, утворенні рубців, розвитку фіброзу тощо. Ці клітини мають веретеноподібну морфологію, експресують маркери віментин та CD90 та володіють імуносупресивними властивостями.
  Фібробласти широко використовуються в клітинній терапії шкіри:
  1. Для запобігання старіння.Ін’єкції фібробластів індукують процеси регенерації шкіри, покращують її зовнішній вигляд, еластичність та тургор. Прояви зморшок при цьому зменшуються.2. Для лікування ран, включаючи діабетичні виразки та опікові рани.Для загоєння ран фібробласти використовують у складі тривимірного трансплантата з різними типами матриць та кератиноцитами. Це скорочує час загоєння ран та зменшує ймовірність утворення рубців.3. Для лікування шрамів від акне. 4. При спадкових захворюваннях шкіри, таких як бульозний епідермоліз.

 • Продукти, отримані з периферичної крові

  1. PRP (platelet-rich plasma) — плазма, збагачена тромбоцитами. Це аутологічна фракція плазми з периферичної венозної крові, з високими концентраціями тромбоцитів (від 3-х до 5 разів вищими за фізіологічні) і факторів росту.Основний механізм дії PRP — через тромбоцити, які містять фактори ангіогенезу та відновлення тканин і зберігають гомеостаз.
  Секреторні гранули тромбоцитів містять: фактори росту; фактори згортання крові; молекули адгезії; інтегрини.
  Фактори росту залучають клітини до місця пошкодження та стимулюють їх поділ, тим самим стимулюючи загоєння. Компоненти PRP пригнічують запалення та взаємодіють з макрофагами та сприяють регенерації тканин та їх епітелізації.PRP також застосовується у медицині для лікування захворювань опорно-рухової системи (тендиніт, артрит, розтягнення зв’язок, атлетичні травми) та гінекологічних порушень, та у пластичній хірургії для загоєння хронічних, діабетичних і виразкових ран.
  2. PPP (platelet-poor plasma) — плазма з низькою концентрацією тромбоцитів. Це аутологічна фракція плазми з периферичної венозної крові. Концентрація тромбоцитів у ній нижча, ніж у цільній крові, а фібриногену — вища.
  3. Мононуклеари периферичної крові — аутологічний продукт, суміш ядерних клітин з венозної периферичної крові. Ця суміш містить лейкоцити (95%) та різні типи стовбурових/прогеніторних клітин.

 • Продукти, отримані із жирової тканини

  Ми пропонуємо наступні продукти із жирової тканини:
  1. SVF (стромально-васкулярна фракція) — це гетерогенна популяція клітин, отримана з власної жирової тканини пацієнта. Являє собою джерело клітин-попередників і стовбурових клітин з потужним регенеративним потенціалом, вираженою протизапальною, імунорегуляторною та нейропротекторною дією.
  2. Nanofat (наножир) — емульсія з власної жирової тканини пацієнта. Її отримують шляхом механічної обробки жирової тканини та подальшої фільтрації. Емульсія являє собою стромально-васкулярну фракцію (SVF) з деякими неклітинними елементами жирової тканини, проте без життєздатних адипоцитів. SVF — основний активний компонент nanofat, який сприяє регенерації тканини, індукує синтез колагену, проліферацію ендотеліальних клітин.
  3. Microfat (мікрожир), в порівнянні з nanofat, містить цілі та життєздатні адипоцити з їх клітинним оточенням. При введенні ці адипоцити діють як жирові трансплантати, вбудовуючись в місця ін'єкції.
  Nanofat і microfat застосовують для боротьби зі зморшками, заповнення мішків під очима, тонких ліній в області рота, грудей, сідниць і загального омолодження шкіри з ознаками виснаження. Nanofat і microfat — це альтернатива традиційним методам лікування ботоксом, дерма-філером або іншими імплантатами. Ін'єкції наножиру безпечні та ефективні, не викликають алергічну реакцію, і проводяться амбулаторно. Результати застосування цих продуктів тривають набагато довше, ніж звичайні методи, адже вони стимулюють регенерацію шкіри обличчя на молекулярному рівні. Власний жир біосумісний для організму, тому чудово ним сприймається.
  4. Мезенхімальні стовбурові клітини із жирової тканини.

 • Екзосомовмісний біотехнологічний продукт GoodEXOCells

  Застосовується у терапії для зменшення випадіння волосся, стимуляції регенерації шкіри голови та росту волосся. Цей продукт можна застосовувати самостійно або ж в спеціалізованих дерматологічних та косметологічних клініках.
  Безпечність та ефективність застосування екзосомовмісного продукту доведені для лікування різних патологічних станів. Серед них: алопеція; хронічна та гостра ішемія нижніх кінцівок; гострі та хронічні рани; інфаркт міокарда; печінкова недостатність; інсульт; ураження спинного мозку; дефекти кісток тощо.
  Продукт збагачений факторами росту та позаклітинними везикулами алогенних мультипотентних мезенхімальних стромальних/стовбурових клітин пупкового канатика. Він стабільний та готовий до використання.Один флакон готового продукту розрахований на один курс лікування, застосування не потребує спеціальних навичок та медичного нагляду.
  Дізнайтеся більше інформації про продукт на сайті GoodEXOCells.

Зв'язок

Контакти

Ми дружні та відкриті — контактуйте з нами легко.

Адреса

Клініка і лабораторія GOOD CELLS03115, Україна, м. Київ, вул. Івана Крамського, 9

Телефон

+38 (067) 242 82 22

Made with