Дзвоніть: +38 (067) 242 82 22

  1. Good Cells
  2. Контакти
  3. Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Цей веб-сайт https://goodcells.com/ (далі – Сайт) належить на праві власності Медичній компанії «ГУД ЦЕЛЛС», код ЄДРПОУ 43676435 (далі – Медична компанія). Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які є на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Медичній компанії.
Медична компанія «ГУД ЦЕЛЛС» зобов’язується захищати приватність осіб, які відвідують наш сайт та використовують наші онлайн-інструменти. Дана Політика конфіденційності містить порядок збору, обробки та використання персональних даних. Будь ласка, зверніть увагу, що ви приймаєте цю Політику конфіденційності в разі перегляду Cайту.

Розділ І. Конфіденційна інформація

До відомостей (інформації), що є конфіденційними, належать:
1. Персональна інформація, яку надає Пацієнт;2. Дані, що передаються автоматично при відвідуванні сайту: IP-адреса, інформація про браузер, тривалості перебування на сайті, адреса сайту, з якого був здійснений перехід і т.д.;3. Дані щодо звернення Пацієнта за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація про стан здоров’я Пацієнта, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією.

IІ. Права та обов’язки Пацієнта

1. Пацієнт має право:1.2. Користуватися усіма технічними можливостями Сайту Медичної компанії;1.3. Мати доступ до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті;1.4. На збереження його персональних даних від третіх осіб на умовах визначених чинним законодавством України та положеннями даної Політики конфіденційності;1.5. Використовувати інформацію з Сайту в особистих та некомерційних цілях.
2. Пацієнт зобов’язується:2.1. Використовувати Сайт лише в цілях, що не суперечать угодам між Пацієнтом (Користувачем) та Медичною компанією, чинному законодавству України та принципам моралі;2.3. Нести відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту;2.4. Самостійно та за свій власний рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Пацієнта при використанні Сайту.
3. Пацієнту забороняється:3.1. Розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;3.2. Вчиняти дії, що порушують честь і гідність, права і свободу будь-якої особи;3.3. Будь-яке використання інформації із Сайту в комерційних цілях.

IІІ. Права та обов’язки Медичної компанії

1. Медична компанія «ГУД ЦЕЛЛС» має право:1.1. Встановлювати, змінювати й скасовувати в письмовій формі режим конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства;1.2. Використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для власних потреб у порядку, що не суперечить законодавству;1.3. Дозволяти або забороняти доступ до інформації, що є конфіденційною інформацією, визначати порядок і умови доступу до цієї інформації;1.4. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, що одержали доступ до інформації, що є конфіденційною, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надана інформація, що є конфіденційною, дотримання обов’язків по охороні її конфіденційності;1.5. Вимагати від осіб, що одержали доступ до інформації, що є конфіденційною, у результаті дій, здійснених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації;1.6 Надсилати Пацієнту рекламні інформаційні повідомлення - у випадку, коли Пацієнт хоче відмовитися від отримання розсилок від Компанії, він повинен повідомити про це Медичну компанію будь-яким зручним для нього способом.
2. Медична компанія «ГУД ЦЕЛЛС» зобов’язується:2.1. Захищати у встановленому чинним законодавством, даною Політикою, трудовими та цивільно-правовими договорами порядку свої права у випадку розголошення, незаконного одержання або незаконного використання третіми особами інформації, що є конфіденційною, у тому числі вимагати відшкодування збитків, заподіяних у зв’язку з порушенням його прав.

ІV. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Медична компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних Пацієнта у випадку, якщо Пацієнт самостійно публічно розголошує персональні дані.2. Медична компанія має право поширювати персональні дані Пацієнта з відповідного письмового дозволу Пацієнта.

V. Знищення та видалення персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Медичній компанії, підлягають видаленню або знищенню у разі: - припинення правовідносин між Пацієнтом та Медичною компанією; - видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини; - набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.
Ми високо цінуємо конфіденційність Вашої особистої інформації та піклуємося про те, щоб з нами Ви почували себе у повній безпеці!

Made with