Телефонуйте: +38 (067) 242 82 22

Наші досягнення


Рецепт успіху від команди GOOD CELLS - поєднання активного наукового пошуку з реальною клінічною практикою, що дозволяє підібрати найефективніше вирішення медичної проблеми.

 1. Головна
 2. Лабораторія Good Cells
 3. Наші досягнення

Безпечні стовбурові клітини

Наукові публікації

Результати своєї роботи біотехнологи та лікарі GOOD CELLS представляють науковій спільноті у вигляді публікацій у рецензованих міжнародних та вітчизняних фахових журналах, що свідчить про високий рівень досліджень та схвальні оцінки міжнародних експертів.

Heading photo

Application of autologous endometrial mesenchymal stromal/stem cells increases thin endometrium receptivity: a case report

I. M. Sapozhak, О. S. Gubar, A. E. Rodnichenko & A. V. Zlatska. Med Case Reports (2020)

В статті описано успішний досвід застосування ендометріальних МСК для відновлення рецептивності тонкого ендометрію пацієнтки дозволивши настати довгоочікуваній вагітності.

Heading photo

Effect of the deuterium on efficiency and type of adipogenic differentiation of human adipose-derived stem cells in vitro

Zlatska A., Vasyliev R.G., Gordiienko I.M. et al. Scientific Reports (2020) 

В дослідженні показано, що різний вміст дейтерію впливає на ефективність та тип утворення клітин жирової тканини. Оскільки жирова тканина є одним із ключових гравців у розвитку ожиріння, метаболічного синдрому та діабету другого типу, вода із різним вмістом дейтерію може слугувати перспективним додатковим інструментом для корекції та профілактики патологічних станів.

Heading photo

Comparative Analysis of Biological Properties of Large-Scale Expanded Adult Neural Crest-Derived Stem Cells Isolated from Human Hair Follicle and Skin Dermis

Vasyliev R.G., Gubar O.S., Gordiienko I.M. et al. Stem Cells International (2019) 

В дослідженні показано порівняльний аналіз біологічних та фенотипових властивостей стовбурових клітин-похідних нервового гребня отриманих із волосяних фолікулів та дерми шкіри.

Heading photo

Expression of estrogen and progesterone receptors by human endometrial multipotent mesenchymal stromal/stem cells in vitrounder hypoxia condition

Zlatska A.V., Gordiienko I.M., Zubov D.O. et al. "Biotechnologia Acta" (2019)

В даній роботі досліджено рівень експресії поверхневих рецепторів до прогестерону та естрогену в культурі ендометріальних мезенхімальних стромальних/стовбурових клітин та оцінено, як змінюється стан їх експресії за різних умов культивування.

Heading photo

Endometrial stromal cells: isolation, expansion, morphological and functional properties

Zlatska, A.V., Rodnichenko, A.E., Gubar, O.S. et al. Experimental oncology (2017)

В роботі наведена повна характеристика мезенхімальних стромальних/стовбурових клітин ізольованих із мінімального біоптату ендометрію включаючи характер росту, фенотип, здатність до диференціювання, каріотип та секретом.

Heading photo

Empty nose syndrome pathogenesis and cell-based biotechnology products as a new option for treatment

Gordiienko IM, Gubar OS, Sulik R, Kunakh T, Zlatskiy I, Zlatska A. World J Stem Cells (2021)

Біотехнологи та лікарі GOOD CELLS провели глибоке дослідження синдрому порожнього носа (СПН) та сучасних імплантаційних матеріалів, що використовуються для лікування захворювання у всьому світі. Результати дослідження представлені у статті.

Безпечні стовбурові клітини

Патенти

Розробки біотехнологів та лікарів компанії надійно захищені охоронними документами

 • Illustration

  Спосіб виготовлення безклітинного екзосомовмісного біотехнологічного продукту для зовнішнього застосування з метою стимуляції регенерації шкіри голови та росту волосся


  Спосіб може бути використаний для проведення терапії з метою зниження вираженості випадіння волосся, стимуляції регенерації шкіри голови та росту волосся.

 • Illustration

  Спосіб лікування остеоартрозу колінних суглобів


  Спосіб дозволяє забезпечити малу інвазивність втручання, не вимагає знаходження пацієнта на стаціонарному лікуванні, дозволяє підвищити результати лікування, скоротити його терміни, домогтися усунення больового синдрому, пришвидшити відновлення структури ураженої ділянки хрящів та зв'язок, дозволяє істотно знизити обсяг стандартного лікування для даної та супутньої патології, скоротити терміни реабілітації і значно поліпшити якість життя.

 • Illustration

  Спосіб лікування вікових змін та/або рубцевих дефектів шкіри обличчя 


  Результат, що досягається корисною моделлю, дозволить покращити текстуру шкіри обличчя – підвищити її товщину і пружність, зменшити кількість зморшок і їх глибину, суттєво змінити мікроструктуру дерми – підсилити активність тканинного кровотоку, збільшити об'єм і гідратацію міжклітинного матриксу, підвищити кількість новоутвореного колагену.

 • Illustration

  Спосіб виготовлення біоматеріалу із кісткової тканини


  Винахід належить до медицини, а саме до технології виготовлення біоматеріалів, які використовують як пластичний матеріал при оперативних заміщеннях кісткових дефектів в ортопедії, травматології та інших галузях відновної хірургії.

 • Illustration

  Спосіб лікування цукрового діабету 2 типу 


  Корисна модель належить до медицини, а саме стосується ендокринології, клітинної терапії та може бути використана для проведення терапії з метою лікування цукрового діабету 2 типу.

Безпечні стовбурові клітини

Міжнародні наукові конференції

Наукові конференції – унікальна платформа для взаємодії між лікарями та науковцями, спеціалістами з різних галузей, що дозволяє надихнутись новими ідеями чи знайти критичну оцінку власної роботи, саме тому команда GOOD CELLS активно представляє результати власної роботи на міжнародних та вітчизняних наукових конференціях

Зв'язок

Контакти

Ми дружні та відкриті — контактуйте з нами легко.

Адреса

Клініка і лабораторія GOOD CELLS03115, Україна, м. Київ, вул. Івана Крамського, 9

Телефон

+38 (067) 242 82 22